Retningslinjer for Prøvespill/trening i annen klubb

Til alle trenere, Noen årskull opplever fra tid til annen uro i spillergruppen som følge av spilleres ønske om å prøvespille for andre lag. Av den grunn ønsker klubbens Sportslige Utvalg å innføre klare retningslinjer for hvordan slike tilfeller skal håndteres; se under. Retningslinjene har til hensikt å skape forutsigbarhet for klubb og lagledelse med tanke på klubbens påmelding av serielag, som finner sted i januar hvert år. Av samme årsak er det ønskelig at alle vurderinger rundt eventuelle klubbskifter er avklart innen 31.12. inneværende år.

Langhus fotball: retningslinjer for prøvespill m.v.

 

- For at en spiller i Langhus IL skal kunne prøvespille (trening og kamp) i annen klubb kreves det skriftlig tillatelse (https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/spilleberettigelse/spilleberettigelse-ved-overgang/)

- Tillatelse søkes fra klubbens Sportslige Utvalg. Tillatelse skal foreligge før prøvespill starter opp.

- Langhus IL Fotball vil i utgangspunktet stille seg positive til slike henvendelser. Klubbens fokus er å gjøre eget tilbud mest mulig konkurransedyktig – for alle

- Begrensning: Tillatelse for prøvespill kan ikke forventes etter 31.12 inneværende år og videre frem til seriestart påfølgende år.

- Retningslinjene for prøvespill omfatter også deltakelse i cuper etc for andre lag.

Nevnte regler omfatter ikke deltakelse i fotball-akademier, fotballskoler etc av generell art (ikke konkurrerende lag).

 

Vi ber om at alle lags trenerapparat gjør seg kjent med disse og sikrer tydelig kommunikasjon i spillergruppene der nødvendig. Ved spørsmål eller usikkerhet er det bare å kontakte SU (Erlend Arnet eller Henrik Østbye).

Følg oss!

Kontigent/treningsavgift

 
Medlemskontingent/treningsavgift 2019
Vi ber alle om å betale treningsavgiften så fort som mulig.
Ubetalt beløp (ca): 269365
Ubetalt antall: 150
Betalt beløp: 1050440
Betalt antall: 544
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift